Vragen-antw

De vragen en antwoord pagina heeft als doel je zo uitgebreid mogelijk te informeren.

Vergoedingen?

De gesprekken worden vanuit de aanvullende verzekering deels vergoed. Je dient wel te beschikken over een aanvullende verzekering waarin is opgenomen een dekking met de beschrijving “alternatieve” “complementaire” of “psychosociale therapie”.

Doordat de praktijk geen indicaties afgeeft, worden de kosten NIET uit de basisverzekering vergoed. Indien je een verwijsbrief van de huisarts hebt, dan heb je recht op vergoeding uit de basis-verzerkering. (minus eigen risico). Indien je dit wilt, dien je op zoek te gaan naar een andere praktijk. De hulpverlener aldaar geeft dan wel een indicatie af.

Waarom kost een oriëntatiegesprek geld?

De tarief van een oriëntatiegesprek is kostendekkend en is de helft van het gewone tarief. Op deze manier worden de kosten gedeeld. Een vergoeding zorgt voor gelijkwaardigheid tussen cliënt en therapeut en komt de vrijheid van de cliënt om het bij een gesprek te laten, ten goede.

Waarom staat er niet dat de therapeut, psycholoog is.

Beroepsgroepen en kwaliteitsregisters kennen niet “sec” de term psycholoog. Wel zijn mogelijk GGZ-psycholoog, klinisch-psycholoog, arbeidspsycholoog et cetera. De officiële titel van de therapeut is “European certified psychotherapy”- therapeut. De reden van de Engelse titel is dat Nederland niet meedoet aan Europese regelgeving.

Wat zijn de wachttijden?

De wachttijden zijn doorgaans twee weken. In de vakantie is de wachttijd langer.

Kwaliteit?

De praktijk en therapeut zijn aangesloten bij een beroepsgroep, kwaliteitsregister en tuchtrecht-organisatie. Naast bewaking van de kwaliteit streven we naar maximale transparantie.