Tag archieven: overtuigingen

Gezonde gedachten: de vijf regels van Maultsby.

De Amerikaan Maultsby ontwikkelde vijf regels om te achterhalen of een gedachte gezond is. Een gezonde gedachte is een gedachte die voldoet aan tenminste drie van de vijf regels. Voldoet een gedachte hieraan niet, dan is het nodig deze aan te passen.

De vijf regels van Maultsby:

 • Is deze gedachte gebaseerd op onbetwistbare feiten?
 • Beschermt deze gedachte mijn leven en gezondheid?
 • Helpt deze gedachte mij om korte en lange termijn doelen te bereiken?
 • Helpt deze gedachte mij om conflicten met anderen te voorkomen of te hanteren?
 • Helpt deze gedachte mij om te voelen op een manier die prettig is?

Maultby voegde er aan toe:

 • Alle regels zijn even belangrijk.
 • De eerste regel heeft geen betrekking op religieuze, existentiële of filosofische gedachten.
 • Gezonde gedachten hebben betrekking op mijzelf en hoeft niet gezond te zijn voor een ander.
 • De laatste regel heeft geen betrekking op het gebruik van verdovende middelen.
 • Gezonde gedachten kunnen morgen anders zijn.

De vier geheugenvalkuilen van depressie

Mensen met een depressieve stemming interpreteren en bewaren het verleden op een andere manier dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Het autobio­grafische geheugen van mensen met een depressieve stemming kent valkuilen die leiden tot een verhoogde kwetsbaarheid:

 • Mensen met een depressieve stemming hebben doorgaans een vlottere toegang en een grotere neiging tot het ophalen van negatieve herinneringen waardoor ze uitgesproken somber naar zichzelf, de wereld en naar de toekomst kijken.
 • Een tweede valkuil laat zich kennen door positieve herinneringen met weinig details en van levendigheid ontdaan.
 • Mensen met een depressieve stemming hebben een overdreven neiging om het verleden te vertalen in gegeneraliseerde, overkoepelende termen en thema’s die vooral negatief van aard zijn.
 • Een vierde geheugenvalkuil zorgt ervoor dat emotionele ervaringen, zowel positief als negatief, voornamelijk vanuit een afstandelijk perspectief en een observerend standpunt beleven.

Deze vier geheugenvalkuilen bemoeilijken telkens de toegangsweg tot zelfversterkende, positieve ervaringen. Op die manier wordt er een belangrijk mechanisme geblokkeerd voor het reguleren van emoties, wat ervoor zorgt dat mensen minder goed kunnen omgaan met dagelijkse uitdagingen en beslommeringen. Gesprekken met een deskundige kunnen ervoor zorgen dat mensen met een depressieve stemming deze geheugenvalkuilen leren omzeilen.