Relatietherapie

Partner relatietherapie (EFT en geweldloze communicatie)

In relatietherapie gaat het over het vastlopen van interacties. De relatie is een  impasse gekomen door activering van een kwetsbaarheids-cyclus.

Voorbeelden van vastgelopen partner interacties:

 • Partners leven zich niet in de ander in,
 • Kunnen niet het gezichtspunt van de ander zien,
 • Voelen zich beledigd  en gekwetst door het gedrag van de ander,
 • Worden steeds defensiever,
 • Raken steeds meer van elkaar vervreemd,
 • Raken verstrikt in machtsconflicten en misverstanden.

Krachtige negatieve interacties:

 • sterke onderlinge reactiviteit,
 • Escalatie,
 • Onwrikbare standpunten,
 • Onredelijkheid,
 • Herhalende dynamiek in de relaties

Deze leiden tot een toenemende verwarring bij partners en het ontstaan van een kwetsbaarheidscyclus.

Doel van relatietherapie: werken aan een stevig relatiehuis

 • Blijf investeren in het leren kennen van elkaar
 • Richt je naar elkaar in plaats van elkaar te vermijden
 • Laat invloed van je partner toe
 • Los conflicten op
 • Realiseer gezamenlijke dromen
 • Maak samen kleine gewoontes

Jullie kunnen een oriëntatiegesprek partner-relatietherapie aanvragen. Zie pagina “oriëntatiegesprek en contact”

Emotional Focussed psychotherapy, “Feeling with people”  “Brené Brown on Empathy”