Cliëntgerichte psychotherapie en verandering

Clientgerichte psychotherapie en verandering

In het boek Pscyhotherapy and personality change beschrijft Rogers e.a. veranderingen bij cliënten tijdens en na het volgen van cliëntgerichte psychotherapie. Veranderingen werden gemeten in de toenadering van het (huidige) zelfbeeld tot het zelf-ideaal.  Onderzoek toonde aan dat aan het begin van therapie, het verschil tussen zelf- en ideaalbeeld groot is. Naarmate de therapie vordert, neemt het verschil af. Een conclusie was dat therapie leidt tot een verhoging van de zelfwaardering.

Of een verhoogde zelfwaardering ook leidt tot een grotere waardering van anderen konden de onder­zoekers niet aantonen. Wel stelden zij dat cliënten na afloop van de therapie minder neigen naar extreme opvattingen over zichzelf en anderen.

Cliënten met een autoritaire en etnocentrische persoonlijkheidskenmerken boekten in therapie minder vooruitgang dan cliënten met een meer accepterende en democratische instelling.

Radiofragment zelfpijniging door ouderen.

Dit bericht verwijst naar een radiofragment wat je kunt beluisteren, Het betreft een geluidsfragment over achtergronden van zelfpijniging door ouderen. In een interview wordt duidelijk hoe verborgen dit kan zijn. Een nagel zetten in een muggenbeet om jeuk tegen te gaan,  is een vorm van zelfpijniging.

Ook maatschappelijk succesvolle dertig-plussers hebben last van gevoelens waarvoor zelf pijniging een uitweg lijkt te bieden. Door de pijniging neemt ook het isolement toe. Door in psychotherapie te gaan, wordt de cirkel doorbroken.

MP3 geluidsbestand van de NPO-Website. Duur 15 minuten. radiofragment

(Door op de link te klikken opent zich een nieuw venster).

Het interview heeft als doel een taboe over zelf pijniging  bij ouderen te doorbreken.

Pijniging kan verergeren in stelselmatige en hoogfrequente automutileren. Hiervoor is  psychiatrische hulp nodig. De praktijk biedt deze mogelijkheid niet.