Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie behoort tot inzicht gevende psychotherapieën. Het is een non-directieve vorm van therapie waarbij je ingaat op problemen in het dagelijks leven en de daarin optredende verstoringen. Deze kunnen zowel gevoelsmatig en relationele van aard zijn. Je leert in te zien dat deze verstoringen terug te voeren zijn op innerlijke of interpersoonlijke conflicten.

De therapie beoogt veranderingen die  gericht zijn op het verbeteren van het intermenselijk functioneren. Hierbij gaat om de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat. Zo kun je leren lastige gevoelens als angst, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden maar juist te verdragen.

Doelgroep

Psychodynamische therapie is bedoeld voor mensen die in patronen reageren. Patronen waarin ze omgaan met andere mensen en zichzelf. Dit zorgt voor terugkomende problemen.

Wat komt er aan de orde?

Samen met je therapeut kijk je hoe je jezelf ziet en hoe anderen je zien. Je leert disfunctionele gedachten en veronderstellingen die je over jezelf en over de ander hebt, te veranderen. De relatie met de therapeut is daarbij van groot belang, zodat een goede werkrelatie mogelijk is en overdrachten tot stand gebracht kunnen worden. Hierbij ervaar je  allerlei gevoelens in relatie tot de therapeut die je ook in het dagelijkse leven tegenkomt.

Het ervaren en bespreken van gevoelens verzachten je klachten en maken je gedragingen begrijpelijker. Je leert anders naar jezelf en anderen te kijken. Op die manier ontstaat er ruimte voor positieve gevoelens. Gevoelens  die je helpen beter te functioneren.