Overalgemeen geheugen

Mensen met een depressie halen vaker uit hun geheugen herinneringen van algemene soort op. Algemene herinneringen verwijzen naar iets wat vaker is voorgevallen zonder dat één bepaalde keer wordt herinnerd, zoals ‘wanneer ik vrienden om me heen heb’, of ‘wanneer vriendinnen me in de steek laten’.

Een ‘overalgemeen geheugen’ bemoeilijkt het oplossen van problemen. Om een probleem op te lossen, moet je een beroep kunnen doen op concrete informatie uit specifieke herinneringen aan situaties waarin je gelijksoortige problemen hebt opgelost. Overalgemene herinneringen kunnen ook je toekomstbeeld vaag en algemeen maken wat gevoelens van hopeloosheid nog verder kan aanwakkeren.

Onderzoek toont aan dat er meerdere oorzaken zijn van dit ‘overalgemeen geheugen’ Mensen met een depressie kunnen veelvuldig piekeren ook wel ‘rumineren’ genoemd waardoor zij meer algemeen gaan denken. Het kan tevens gezien worden als een soort (cognitieve) vermijdingsstrategie om zo pijnlijke gevoelens te vermijden die samengaan met het ophalen van heel concrete (specifieke) negatieve herinneringen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat mensen die in hun verleden traumatische ervaringen hebben meegemaakt vaak gekenmerkt worden door die overalgemene herinneringsstijl.

Geredigeerde tekst uit Cognitieve therapie van F. Raes, M. Kindt, en A. Arntz.