Gezonde gedachten: de vijf regels van Maultsby.

De Amerikaan Maultsby ontwikkelde vijf regels om te achterhalen of een gedachte gezond is. Een gezonde gedachte is een gedachte die voldoet aan tenminste drie van de vijf regels. Voldoet een gedachte hieraan niet, dan is het nodig deze aan te passen.

De vijf regels van Maultsby:

  • Is deze gedachte gebaseerd op onbetwistbare feiten?
  • Beschermt deze gedachte mijn leven en gezondheid?
  • Helpt deze gedachte mij om korte en lange termijn doelen te bereiken?
  • Helpt deze gedachte mij om conflicten met anderen te voorkomen of te hanteren?
  • Helpt deze gedachte mij om te voelen op een manier die prettig is?

Maultby voegde er aan toe:

  • Alle regels zijn even belangrijk.
  • De eerste regel heeft geen betrekking op religieuze, existentiële of filosofische gedachten.
  • Gezonde gedachten hebben betrekking op mijzelf en hoeft niet gezond te zijn voor een ander.
  • De laatste regel heeft geen betrekking op het gebruik van verdovende middelen.
  • Gezonde gedachten kunnen morgen anders zijn.