Depressie en sociale competitie theorie

In de sociale competitie theorie speelt stemmig een belangrijke rol. Een negatieve stemming komt bij mensen voor die een sociaal conflict niet kunnen winnen en zich weigeren neer te leggen bij verlies. Naast het benoembare verlies, verandert ook de sociale verhouding, de hiërarchie. We hebben moeite ons over te geven aan de nieuwe sociale verhouding.

Volgens de hypothese van Price hebben we van nature een onbewust mechanisme dat er voor zorgt dat we bij statusverlies ons terugtrekken. We laten in ons gedrag een vorm van overgave zien en belangrijker nog, agressie blijft achterwege. Dit laatste maakt verzoening met een ander mogelijk. Het innerlijke gevoel van verlies is hierdoor van tijdelijke aard.

In de huidige maatschappij zijn wij beperkt in staat om veranderingen in de sociale hiërarchie op te vangen. Ten tijden van onze voorouders was statusverlies meer natuurlijk en sociaal geaccepteerd waardoor verzoening makkelijker plaatsvond. Het uitblijven van verzoening is een belangrijk bron voor het ontwikkelen van depressieve klachten.