Counseling

5 gesprekken, een praktische benadering

5 gesprekken is een vorm van counselen met als doel grip te krijgen op problemen of klachten. Het is een laagdrempelige vorm van contact. Het is zowel geschikt voor mensen die op zoek zijn naar een kort traject, als mensen die al eerder gesprekken hebben gevoerd.

5 Gesprekken kunnen je helpen bij:

  • het hanteren van stress
  • Omgaan met lastige situaties
  • Problemen op je werk of in de relationele sfeer.

Meestal ervaren mensen dat ze van meer dan een problemen last hebben. Dit kunnen we bespreken in een oriëntatiegesprek. Het is raadzaam om je te focussen op een klacht of probleem.

De duur van het traject is vijf gesprekken en zijn zo mogelijk wekelijks.