Counseling

Laagdrempelige vorm van hulpverlening

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen.
  • het vinden van antwoorden op levensvragen.
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden.
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat de cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Counseling maakt gebruik van verschillende (psychologische) theorieën, invalshoeken en methoden. Alles met het doel om aan te sluiten bij de cliënt en om hem/haar zo goed mogelijk met diens problemen en vragen bij te staan.

Counseling en psychotherapie

Counseling heeft veel raakvlakken met psychotherapie. Zo worden verschillende inzichten uit de psychotherapie toegepast. Het doel is om problemen op te lossen of te verlichten. Ook kan het antwoord geven op levensvragen.

Toch is counseling (met nadruk) geen psychotherapie. Zo houdt counseling zich niet bezig met psychische stoornissen of zware psychosociale problemen. Daarbij richt counseling zich primair op het ‘hier-en-nu’.

Counseling is daarom ideaal:

  • bij problemen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren
  • om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waarnaartoe te willen in het leven of aan onzekerheid of men ‘goed bezig is’

Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale achtergrond, waarbij er geen sprake is van een psychische stoornis. Dit lijkt wellicht een klein werkgebied. Toch vallen de meeste problemen en vragen binnen dit veld.