Cliëntgerichte therapie

In cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat de mens zelf in staat is, zijn problemen op te lossen. De therapeut vertrouwt op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt. Als iemand zijn/haar gevoelens kan ervaren en accepteren, is hij/zij beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan. Het doel van therapie is daarom niet zozeer het oplossen van een bepaald probleem, maar veeleer je te helpen zicht te krijgen op je belemmeringen die tot dan toe een bevredigende oplossing in de weg lijken te staan.

Doelgroep

Deze therapie is bedoeld voor mensen met die doorgaans krachtig genoeg functioneren en op een of andere manier weinig bevrediging hieruit putten. Je kunt “in het hier en nu” reflecteren of je bent bereid je hierin verder te ontwikkelen.

Wat komt er aan de orde?

De therapeut stemt af op je belevingswereld en probeert deze zo nauwkeurig mogelijk in beeld te krijgen, en aan je terug te spiegelen. Hij beoogt een proces van zelf exploratie, zelfaanvaarding en zelfconfrontatie op gang te brengen. De aandacht wordt hoofdzakelijk gericht naar het heden en de toekomst en niet zozeer naar je verleden. Een exploratie van het verleden is slechts nuttig wanneer jouw verleden voelbaar aanwezig is, in het hier en nu.

De cliënt wordt gezien als deskundige bij uitstek ten aanzien van zijn eigen psychisch functioneren; de therapeut is vooral ‘proces-expert’.