Cliëntgerichte psychotherapie en verandering

Clientgerichte psychotherapie en verandering

In het boek Pscyhotherapy and personality change beschrijft Rogers e.a. veranderingen bij cliënten tijdens en na het volgen van cliëntgerichte psychotherapie. Veranderingen werden gemeten in de toenadering van het (huidige) zelfbeeld tot het zelf-ideaal.  Onderzoek toonde aan dat aan het begin van therapie, het verschil tussen zelf- en ideaalbeeld groot is. Naarmate de therapie vordert, neemt het verschil af. Een conclusie was dat therapie leidt tot een verhoging van de zelfwaardering.

Of een verhoogde zelfwaardering ook leidt tot een grotere waardering van anderen konden de onder­zoekers niet aantonen. Wel stelden zij dat cliënten na afloop van de therapie minder neigen naar extreme opvattingen over zichzelf en anderen.

Cliënten met een autoritaire en etnocentrische persoonlijkheidskenmerken boekten in therapie minder vooruitgang dan cliënten met een meer accepterende en democratische instelling.