Begeleiding

Bij begeleiding en ondersteuning ligt het accent op verweking, bezinning en reflectie. Het gaat niet direct om verandering. Wel kun je het moeilijk vinden om bepaalde gedachten en gevoelens los te laten. Het hebben van deze gevoelens was wellicht ooit zinvol en lijken je nu meer in de weg te staan. Tezamen met de therapeut bespreek je situaties, relaties en gevoelens die voor jou van belang zijn. Een thema centraal. Veranderen is niet het doel.

Doelgroep begeleiding

Mensen die doorgaans goed functioneren en van slag zijn door:

  • Tegenslag van buiten af
  • Levensfase, zingeving in brede zin, rouw
  • Verandering van rol door:
    • nieuwe levensfase,
    • echtscheiding,
    • verhuizing of verandering van werk.

Wat komt er aan de orde?

Je bespreekt tezamen met de therapeut gevoelens die voor jou van belang zijn. Het kan gaan om het kunnen gaan ervaren van steun waardoor je weer verder kunt.

 

aangesloten bij de Nederlands Associatie voor Psychotherapie