Radiofragment zelfpijniging door ouderen.

Dit bericht verwijst naar een radiofragment wat je kunt beluisteren, Het betreft een geluidsfragment over achtergronden van zelfpijniging door ouderen. In een interview wordt duidelijk hoe verborgen dit kan zijn. Een nagel zetten in een muggenbeet om jeuk tegen te gaan,  is een vorm van zelfpijniging.

Ook maatschappelijk succesvolle dertig-plussers hebben last van gevoelens waarvoor zelf pijniging een uitweg lijkt te bieden. Door de pijniging neemt ook het isolement toe. Door in psychotherapie te gaan, wordt de cirkel doorbroken.

MP3 geluidsbestand van de NPO-Website. Duur 15 minuten. radiofragment

(Door op de link te klikken opent zich een nieuw venster).

Het interview heeft als doel een taboe over zelf pijniging  bij ouderen te doorbreken.

Pijniging kan verergeren in stelselmatige en hoogfrequente automutileren. Hiervoor is  psychiatrische hulp nodig. De praktijk biedt deze mogelijkheid niet.